Header image

БЪЛГАРСКА
РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА
ПАРТИЯ

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

 
 

| НАЧАЛО |

Декларации и обръщения на БРСП

header image 2

 
 


ДЕКЛАРАЦИИ

                БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

България, Варна, пощ.код 9000, ул. "Г. Влайков" - 14 А
тел. 224045; 458724; тел./факс:822884, Е-MAIL: BRSP90@HOTMAIL.COM
Изходящ № 11 / Дата 19.02.1999 год.
ДО
Българска телеграфна агенция

ДЕКЛАРАЦИЯ

     Днес, 210 години след Великата френска революция, провъзгласила националната идея и дала силен тласък на борбата за освобождение на народите от чуждоземно робство, единствено на кюрдите не се признава правото да имат своя държава. Те още са един поробен народ, борещ се за свободата си. Срещу тях турската армия води сражения дори на иракска територия.

     Кюрдите обичат Абдуллах Йоджалан така, както ние българите обичаме Левски. Турските поробители избиват кюрдските партизани така, както по време на Априлското въстание са избивали въстаналите българи. За тях Левски, Ботев, Бенковски, Йоджалан са терористи, защото вдигат ръка срещу държавата-поробител, срещу териториалната "неприкосновеност" на Турция. По логиката на турското правителство България би трябвало още да е под турско робство.

     Във войната между турската държава и партизаните от Кюрдската работническа партия /ПКК/ били дадени около 30000 жертви, въпреки неколкократните предложения за уреждане на кюрдския проблем чрез преговори, направени от Йоджалан. Нима бяха по -малко жертвите на Априлското въстание през 1876 година? Кой е виновен за дадените жертви- ПКК или турското правителство? Бенковски и Ботев или султанската власт? Защо българското правителство не защитава Йоджалан? Нима е съгласно Левски, Ботев, Бенковски да се считат за терористи, както това направи турската власт, за да осъди Левски на смърт, за да убие Бенковски и Ботев без съд и присъда? Сега, през февруари, 126 години след обесването на Левски, сценарият се повтаря. А на чия страна е българското правителство днес? На думи е вярно на заветите на Левски, а на дело е против борците за свобода, били те босненски сърби или кюрди.

     Ако Турция не беше в НАТО, а примерно "посткомунистическа" страна и на знамето на ПКК липсваха комунистическите символи, САЩ и Западна Европа отдавна да бяха решили кюрдския проблем. Освен това Йоджалан е не само патриот, но и комунист, както Христо Ботев и затова днешните господари на света отказват подкрепата му. Не само отказват, но и с помощта на ЦРУ и МОСАД кроят и изпълняват заговори за арестуване и отвличане на борците за национална и класова свобода.

     Ние българските комунисти от Работническо-селската партия, в деня в който преди 126 години турската власт изпълни присъдата над великия син на българския народ, в знак на солидарност с борещия се за свобода кюрдски народ, издигаме глас за защита на Абдуллах Йоджалан. Свобода за героичния син на кюрдския народ! Българското правителство и българската интелигенция са длъжни да вземат достойна позиция. Време е великите сили и ООН да поставят на масата за преговори съдбата на 18 милионния кюрдски народ! Вие, днешни управници на Турция, не се ли срамувате от позорните действия на Вашите предшественици преди 126 години ? А от Вашата предрешена присъда срещу Йоджалан няма ли да се срамуват Вашите синове и дъщери?

             
С уважение                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛ на НК на БРСП:                               
                                                  (Георги Иванов)

           
 

 

 
  | НАЧАЛО |  

 header image 2